PROW 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Kaszubskie SPA ZIÓŁKO – utworzenie przedsiębiorstwa oferującego usługi rekreacyjne”  mająca na celu uruchomienie usług rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa, zakup sprzętu i utworzenie miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na podjęciu działalności gospodarczej w zakresie rekreacji, turystyki i kultury fizycznej, zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. W ramach operacji zaplanowano zakupić saunę fińską oraz kocioł SPA. Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy w Strzepczu. Wnioskodawca zajmuje się rekreacją i aktywnością fizyczną gości wypoczywających w naszych okolicach.

Wartość operacji:

  • Koszt operacji netto – 59 450,00 zł
  • Wartość uzyskanego dofinansowania – 50 000,00 zł.
KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

ADRES

84-223 Strzepcz

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski
53 1020 1912 0000 9902 0187 8453